Bestuur

Het bestuur wordt benoemd tijdens een Algemene Leden Vergadering (ALV). Het bestuur moet minimaal uit 4 personen bestaan waarvan en 3 beschikbaar zijn. De volgende functies zijn er binnen het Meldersnet bestuur: voorzitter, vice-voorzitter secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden.

Het bestuur houdt zich bezig met het alledaags bestuur van de vereniging. Hierbij moet je denken aan alle financiele/administratieve aspecten. Ook de lange termijn planning van de vereniging wordt door het bestuur verzorgd. Tevens is het bestuur hoofdelijk aansprakelijk voor de vereniging.

Het bestuur bestaat op het moment van typen (Januari 2019) uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Guus Siebers
  • Secretaris: Jean-Pierre Janssen
  • Penningmeester: Bas Schurink
  • Vice-voorzitter: –

Bestuursfuncties die vrijkomen worden van tevoren bekend gemaakt en dan kun je je daar verkiesbaar voor stellen. De minimale leeftijd voor een bestuursfunctie is 18 jaar. Mochten er meerdere “sollicitaties” komen op een functie wordt hier op een ALV over gestemd door de leden.

Alle functies gedetailleerd uitgelegd:

  • De voorzitter van het bestuur draagt er zorg voor dat het bestuur bij elkaar komt (in een vergadering) en heeft daarbij de leiding. Bovendien zorgt de voorzitter ervoor dat de communicatie tussen het bestuur en de commissies goed verloopt.
  • De secretaris maakt notulen van alle vergaderingen waarbij het bestuur aanwezig is en ook als zodanig naar buiten treed, hij houd ook een ledenadministratie bij en dient vaak als contactpersoon van het bestuur voor bedrijven etc.
  • De penningmeester voert een boekhouding van alle financiĆ«le zaken betreffende de vereniging, die binnen 6 maanden na het afsluiten van het jaar wordt gepresenteerd in een algemene leden vergadering.
  • De vice-voorzitter neemt de taak over van de voorzitter als hij ’tijdelijk’ niet beschikbaar is.
  • Het algemene bestuurslid ondersteunt het bestuur waar dat nodig is.

contact: (bestuur@meldersnet.nl)